>Нүүр хуудас>Үйлчилгээ>Үйлчилгээний баталгаа

Бараа бүтээгдэхүүний хүргэлт бол зөвхөн эхлэл. Бид нар тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг бүхий л талаараа хангах болно.


Үйлчилгээний баталгаа


Компани нь “Шинжлэх ухаан, техникийг бараа бүтээгдэхүүний чанартай хослуулж, техник технологи, шинэлэг санаа, боловсон хүчинг гол үндэс сууриа болгох” гэсэн үйл ажиллагааны зарчмыг баримтлан тууштай боловсон хүчинг аж ахуйн нэгжийн бүтээн байгуулалт, өрсөлдөөний, хөгжлийн гол үндэс болгосоор ирсэн. Компани нь

“Боловсон хүчин бол аж ахуйн нэгжийн гол үндэс суурь” гэсэн зарчмыг баримтлан боловсон хүчний сургалт, үйл ажиллагаанд гол анхааралаа хандуулан ажиллаж байна.

Компани нь бараа бүтээгдэхүүний чанарыг компанийн амин сүнс гэж үздэг. Гол эд анги болон амархан гэмтдэг эд ангиудад сайн чанарын үрэлтэнд тэсвэртэй материал болон тэргүүлэх зэргийн боловсруулах технологийг ашиглаж тоног төхөөрөмжийн эдэлгээг уртасгасан.

24-н цагийн үйлчилгээний утас: 400-655-1888
Сэлбэг эд ангийн үйлчилгээний утас: 0371-67986666 our online service

Бидний найрсаг үйлчилгээ, дэвшилтэт үйлдвэрлэл, тохирсон үнэ нь хэрэглэгчдэд таатай нөхцөл боломжийг олгох болно.
“Хэрэглэгч рүү чиглэх” нь хэрэглэгчдэд найдвартай үйлчилгээг үзүүлнэ.
“Үйлчилгээг голлох” нь хэрэглэгчдэд маш чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж өгөх юм.
“Чанарыг чухалчилах” нь бүхий л талаараа хэрэглэгчдэд үйлчилэх.