>Нүүр хуудас>Үйлчилгээ>Үйлчилгээний сүлжээ

Бараа бүтээгдэхүүний хүргэлт бол зөвхөн эхлэл. Бид нар тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг бүхий л талаараа хангах болно.


Үйлчилгээний сүлжээ


Компани нь “Шинжлэх ухаан, техникийг бараа бүтээгдэхүүний чанартай хослуулж, техник технологи, шинэлэг санаа, боловсон хүчинг гол үндэс сууриа болгох” гэсэн үйл ажиллагааны зарчмыг баримтлан тууштай боловсон хүчинг аж ахуйн нэгжийн бүтээн байгуулалт, өрсөлдөөний, хөгжлийн гол үндэс болгосоор ирсэн. Компани “Боловсон хүчин бол аж ахуйн нэгжийн гол үндэс суурь” гэсэн зарчмыг баримтлан боловсон хүчний сургалт, үйл ажиллагаанд гол анхааралаа хандуулан ажиллаж байна.

24 –н цагийн үйлчилгээний утас: 400-655-1888
Сэлбэг эд ангийн үйлчилгээний утас: 0371-67986666

Лимингийн ажилчид нь тууштай “Томоохон амжилтыг бий болгох, шилдэгийг бүтээх, чанарыг эрхэмлэх, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн төлөө” гэсэн үйл ажиллагааны зарчимыг баримтлан хэрэглэгчдэд борлуулалтын өмнөх, борлуулалтын явцад, борлуулалтын дараах гэсэн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Манай үйлчилгээний сүлжээ нь манай бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж буй аль ч нутаг дэвсгэрт хүрч хэрэглэгч ямар шаардлага тавьж байна түүнд манай үйлчилгээний ажилчид нь 48-н цаг тасралтгүй үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Манай компанийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын хамрах хүрээг тэлэхийн зэрэгцээ манай үйлчилгээний сүлжээ ч мөн адил тэлж байна. Үүнээс дотоодын үйлчилгээний салбар: Бээжин, Тайюань, Инчуан, Дандун, Нанжин, Ханжөү, Зибө, Чинан, Шанхай, Фүжөү, Гуанжөү, Чөндү, Жунчин, Күмин, Чанша, Үрэмч, Ланжөү гэх мэт

Олон улсын үйлчилгээний сүлжээний салбар :ОХУ, Казахстан, Азербайжан, Турк, Кувейт, Өмнөд Африк, Египет, Энэтхэг, Вьетнам, Малайз, , Австрали, Солонгос, Канад.